VODKA

Elige tu Vodka, tu refresco favorito y a disfrutar.

MOSKOVSKAYA
6€
STOLICHNAYA
6€
FINLANDIA
6€
MOSKOVKAYA PINK
7€
STOLICHNAYA ELIT
8€
GREY GOOSE
9€